Publikation

Uputstvo za uštedu poreza 2017

Da bi vam još sada ostalo više novca u Novčaniku: Uraditet razrez poreza (ANV) i povratite vaš novac od poreske ustanove. Naše uputstvo će vam pomoći u tome. 

Cover des Falters © Kitty - Fotolia.com, AK Wien

Art der Publikation:
Falter

Erscheinungsort:
Wien

HerausgeberIn:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

Datum/Jahr:
Jänner 2017

Preis:
€0